Kim khâu bằng kim loại không gỉ

Dùng để đóng xương ức, với công nghệ của MANI

Đăng ký nhận Catalogue
Liên hệ tư vấn: 0965.629.853