MANI D-FINDERS

  • Thiết diện cắt ngang hình chữ D (duy nhất) giúp D-finder cứng hơn 50% so với K-file thông thường!
  • Đầu mũi không cắt nên dễ dàng trượt theo thành ống tủy
  • Độ thuôn 2% dễ dàng đi vào ống tủy canxi hóa
  • Giảm đáng kể khả năng cong gãy hay biến dạng dụng cụ
Đăng ký nhận Catalogue
Liên hệ tư vấn: 0965.629.853