File lấy Gutta Percha trong tái điều trị tủy

Trâm lấy gutta percha một cách nhanh chóng, đơn giản và an toàn

Đăng ký nhận Catalogue
Liên hệ tư vấn: 0965.629.853