Temdent-Set classic

Temdent-Set classic

  • Thông tin chi tiết

Bạn có thể tạo nên những mão và cầu tạm thời dựa trên vật liệu PMMA này. Sản phẩm cũng phù hợp để làm việc trong một khoảng thời gian dài nhờ những tính chất vật lý đặc biệt.
Temdent Classic là self-curing material dựa trên polymethyl methacrylate chỉ với 0.8% hàm lượng monomer dư.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,