ReVeneer Primer, 3ml bottle

ReVeneer Primer, 3ml bottle

Hệ thống chỉnh sửa composite men sứ. ReVeneer Primer được sử dụng như một chất liên kết giữa men sứ/kim loại và composite trong mối liên kết với ReVeneer base.

Chi tiết...

ReVeneer Base, 1g syringe

ReVeneer Base, 1g syringe

Hệ thống chỉnh sửa composite men sứ. ReVeneer Primer được sử dụng như một chất liên kết giữa men sứ/kim loại và composite trong mối liên kết với ReVeneer base.

Chi tiết...

ReVeneer Opaquer Universal 3g syringe

ReVeneer Opaquer Universal 3g syringe

Bộ refill cho hệ thống chỉnh sửa composite men sứ ReVeneer ứng dụng trong khoang miệng. Vật liệu opaque quang trùng hợp giúp khôi phục khung kim loại.

Chi tiết...

ReVeneer Composite Fillis Refill, 3pc

ReVeneer Composite Fillis Refill, 3pc

Hệ thống chỉnh sửa composite men sứ. ReVeneer Primer được sử dụng như một chất liên kết giữa men sứ/kim loại và composite trong mối liên kết với ReVeneer base.

Chi tiết...

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,